Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Koszt przygotowania wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

  • Pakiet „Standard”:

  • przygotowanie wniosku i niezbędnych załączników,
  • prowizja 10% wartości dofinansowania, w momencie przyznania dotacji.
  • Pakiet „Premium”

  • przygotowanie wniosku, załączników podstawowych oraz dodatkowych załączników, które zwiększają szanse na dotację,
  • pomoc w rozliczeniu dotacji,
  • prowizja 20% wartości dofinansowania, w momencie przyznania dotacji.

Pamiętaj! Nie płacisz za przygotowanie wniosku. Jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie, dopiero wówczas się rozliczasz.
Prowizja może pochodzić z przyznanej dotacji na założenie firmy. W takiej sytuacji nie ponosisz żadnych własnych kosztów i otrzymujesz wniosek o dofinansowanie na start zupełnie za darmo.

Koszt przygotowania wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków unijnych:

  • opracowanie formularza rekrutacyjnego: 800 złotych,
  • opracowanie wniosku i biznesplanu: prowizja 10% wartości dofinansowania, w momencie przyznania dotacji.