Dotacje

Koszt opracowania wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawanej przez Powiatowe Urzędy Pracy:

 • Pakiet „Standard”:
 • przygotowanie wniosku i niezbędnych załączników,
 • prowizja 5% wartości dofinansowania, w momencie przyznania dotacji.
 • Pakiet „Standard Plus”:
 • przygotowanie wniosku, załączników podstawowych oraz dodatkowych załączników, które zwiększają szanse na dotację,
 • prowizja 8% wartości dofinansowania, w momencie przyznania dotacji.
 • Pakiet „Premium”
 • przygotowanie wniosku, załączników podstawowych oraz dodatkowych załączników, które zwiększają szanse na dotację,
 • pomoc w rozliczeniu dotacji i założeniu firmy,
 • prowizja 10% wartości dofinansowania, w momencie przyznania dotacji.

Pamiętaj! Nie płacisz za przygotowanie wniosku. Jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie, dopiero wówczas się rozliczasz.
Prowizja może pochodzić z przyznanej dotacji. W takiej sytuacji nie ponosisz żadnych własnych kosztów i otrzymujesz wniosek zupełnie za darmo.

Koszt opracowania wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków unijnych:

 • opracowanie formularza rekrutacyjnego: 500 złotych,
 • opracowanie wniosku i biznesplanu: prowizja 5% wartości dofinansowania, w momencie przyznania dotacji.