Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

  • Przygotowanie i wdrożenie strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu- ceny od 1200 złotych netto,
  • Kompleksowe opracowanie programów Zaangażowania Społecznego- ceny od 700 złotych netto,
  • Przygotowanie i opracowanie kodeksów etycznych firmy- ceny od 400 złotych netto, 
  • Przygotowanie koncepcji dialogu z interesariuszami- ceny od 300 złotych netto.