Strategie dla samorządu

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych, opisujący wieloletnią perspektywę rozwojową Gminy.
Powstaje w oparciu o badania ankietowe, analizy, dane zastane. Opisuje misję, wizję, cele rozwojowe.
Obowiązek posiadania przez samorządy terytorialne Strategii Rozwoju wynika z Ustawy o rozwoju regionalnym z 06 grudnia 2006 r.

Termin opracowania: 2 miesiące
Koszt opracowania: 10.000 – 25.000 PLN

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2014-2020

Obowiązek opracowania gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wymogiem ustawowym. Wynika on z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy jest długofalowym dokumentem, definiującym kierunki prowadzonej polityki społecznej oraz określającym sposoby rozwiązywania występujących problemów społecznych w zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

Termin opracowania: 2 miesiące
Koszt opracowania: 7.000 – 15.000 PLN

Korzyści w obszarze doradztwa strategicznego:

Współpraca z nami jest  gwarancją merytorycznego, rzetelnego i terminowego opracowania dokumentów strategicznych.
Zapewniamy Ci pełną zgodność przygotowanej dokumentacji z wymogami prawa, zaś wszystkie opracowania przygotowujemy zgodnie z regułami sztuki, czyli: przeprowadzamy prace warsztatowe, konsultingowe, eksperckie, organizujemy konsultacje społeczne, przeprowadzamy niezbędne analizy.
Wszystko po to, aby przekazać Ci jak najlepszą dokumentację, spełniającą Twoje oczekiwania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *