Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Dążenie do zbudowania wzajemnego zaufania i szacunku zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym danej organizacji staje się aktualnie sposobem na prowadzenie firmy i osiąganie przewagi konkurencyjnej.
Pozytywny wizerunek w oczach partnerów biznesowych, instytucji, pracowników czy społeczności lokalnej pozwala na długofalową współpracę, większe zaangażowanie, pozytywny klimat dla prowadzenia przedsiębiorstwa.
Jeśli chcesz zbudować firmę, która w autentyczny sposób wpływa na życie swoich klientów, a także pracowników i zmienia je na lepsze, której fundamentem są prawdziwe zasady i wartości, chętnie Cię w tym wesprzemy i opracujemy gotowe rozwiązania.

Zakres działań:

  • przygotowanie i wdrożenie strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu (strategia CSR),
  • kompleksowe opracowanie programów Zaangażowania Społecznego,
  • przygotowanie i opracowanie kodeksów etycznych firmy,
  • przygotowanie koncepcji dialogu z interesariuszami.

Twoje korzyści:

  • ukształtowanie długofalowych, opartych na zaufaniu, relacji z interesariuszami zewnętrznymi: społecznością lokalną, podmiotami współpracującymi, organizacjami pozarządowymi, inwestorami, a tym samym znacznie lepszy odbiór społeczny, co prowadzi do zwiększenia sprzedaży,
  • zbudowanie przewagi konkurencyjnej oraz orientacja na długotrwały i stabilny wzrost,
  • zwiększenie odporności na możliwość i skutki wystąpienia sytuacji kryzysowych,
  • zbudowanie przejrzystej, opartej na współpracy oraz wysokich standardach etycznych kultury organizacyjnej. To w konsekwencji zadowoleni pracownicy, a co ważne zwiększenie wydajności ich pracy,
  • ukształtowanie pozytywnego wizerunku, w tym wzmocnienie rozpoznawalności wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. społeczności lokalnej, opinii publicznej, analityków rynku,
  • pozytywne postrzeganie w oczach potencjalnych kandydatów do pracy, jak również wzrost poziomy satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji.