Zakładanie firmy: jak zawiesić działalność gospodarczą?

Nie zawsze biznes przynosi zyski. Czasami zdarza się tak, że pojawiają się kłopoty finansowe. Aby dalej nie pogarszać i tak złej sytuacji, wielu przedsiębiorców decyduje się na zawieszenie swojej działalności gospodarczej.
Zawieszenie prowadzenia firmy pozwala zredukować koszty i wyjść na prostą. Jak zatem zawiesić działalność gospodarczą? Co trzeba zrobić, żeby zawiesić własną firmę? Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą i ile razy można to zrobić?
Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w naszym poście.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Swoją działalność może zawiesić praktycznie każdy przedsiębiorca. Niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. Zawiesić firmę może zarówno osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jak również osoba posiadająca spółkę z o.o. Zmieniają się jedynie sposoby zawieszenia i organy, do których należy zgłosić zawieszenie własnej działalności.

Działalność możesz zawiesić pod warunkiem, że nie zatrudniasz pracowników na etat. Jeżeli nie masz pracowników etatowych, a zatrudniasz ludzi na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, to bez przeszkód możesz zawiesić swoją działalność.
Spółkę cywilną również można zawiesić. Będzie to skuteczne wtedy, jeżeli pozostali wspólnicy również zawieszą swoje działalności.

 

Na jak długo można zawiesić działalność?

Minimalny czas zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni. Maksymalny okres, na który możesz zawiesić własną firmę wynosi 24 miesiące.

Okres zawieszenia działalności liczony jest od dnia wskazanego we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Pamiętaj, że nie może być to dzień wcześniejszy niż data złożenia wniosku. Zawieszenie działalności gospodarczej liczone jest aż do dnia złożenia wniosku o wznowienie działalności.

 

Dlaczego warto zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej może być korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy np. chorujesz i nie możesz prowadzić firmy lub masz poważne opóźnienia w płatnościach ze strony klientów.
Wówczas zawieszając firmę nie płacisz zaliczek na podatek, nie opłacasz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie składasz deklaracji VAT.

Wykreślenie z ewidencji ZUS wiąże się z tym, że okres zawieszenia działalności nie wlicza Ci się do lat pracy. Ponadto tracisz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, co wiąże się z tym, że nie możesz korzystać z publicznej służby zdrowia.

Dlatego w sytuacji zawieszenia firmy warto zadbać o ubezpieczenie zdrowotne. Możesz dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia (mało opłacalne) lub Twój partner może dopisać Cię do swojego ubezpieczenia.

 

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Aby zawiesić swoja firmę musisz wypełnić wniosek CEIDG-1 wpis informacji o zawieszeniu.
Wystarczy zaznaczyć w rubryce 01. pkt.3
Druk możesz złożyć na analogicznych zasadach, jak ma to miejsce przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Wniosek możesz:

 • złożyć osobiście,
 • przesłać elektronicznie,
 • wysłać pocztą,
 • złożyć przez pełnomocnika.

W przypadku pełnomocnika musisz wnieść opłatę w wysokości 17 zł za udzielnie pełnomocnictwa. Elektronicznie możesz złożyć wniosek, jeżeli masz profil zaufany albo podpis elektroniczny. Jeżeli decydujesz się na drogę pocztową, to musisz dołączyć notarialne poświadczenie podpisu. Zatem bardzo często okazuje się, że najlepszym i najszybszym rozwiązaniem, będzie osobiste stawiennictwo w urzędzie gminy.

Jeżeli wniosek został przyjęty, otrzymujesz jego kopię. W ciągu 3 dni urząd gminy przesyła informację o zawieszeniu działalności do ZUS, GUS i urzędu skarbowego.

 

Co możesz robić podczas zawieszenia działalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej daje Ci pewne przywileje. Z drugiej strony nakłada na Ciebie też określone obowiązki.

Podczas zawieszenia własnej firmy możesz:

 • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • przyjmować należności lub regulować zobowiązań, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • podlegać kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie nie zwalnia Cię ze składania rocznego rozliczenia podatkowego i prowadzenia określonej ewidencji podatkowej.

Czego nie możesz robić podczas zawieszenia działalności?

Jeżeli zawieszasz działalność, to oczywistym jest, że nie możesz uzyskiwać żadnych przychodów z tytułu prowadzenia firmy. Co sprowadza się do tego, że podczas zawieszenia działalności, nie możesz sprzedawać produktów i świadczyć usług.

Ponadto jeżeli chciałbyś pracować na umowę zlecenie lub umowę o dzieło i zajmować się tym samym, co robiłeś w ramach swojej firmy, to nie masz takiej możliwości.
Dodatkowo nie możesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

 

Ile razy można zawieszać firmę?

Swoją działalność gospodarczą możesz zawieszać w ciągu roku dowolną ilość razy. Nie ma w tym przypadku żadnych ograniczeń.

Czyli może być tak, że pracujesz od stycznia kwietnia. Od maja do lipca zawieszasz firmę. Później od sierpinia do września pracujesz. Od października do listopada zawieszasz. A od grudnia znowu zaczynasz działać.
Wszystko zależy od branży, w której prowadzisz działalność gospodarczą oraz od Twojej sytuacji osobistej lub finansowej.
Pamiętaj o tym, że nie możesz przedłużyć okresu zawieszenia powyżej 24 miesięcy.

 

Kiedy trzeba „odwiesić” firmę?

Nie zapomnij o tym, że musisz „odwiesić” swoją działalność przed upływem 24 miesięcy. Jeżeli tego nie zrobisz, to po upływie 24 miesięcy zostanie automatycznie wykreślona z rejestru. Natomiast to na Tobie będzie ciążył obowiązek jej zamknięcia, czyli rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS-em.

Data wznowienia działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o odwieszenie działalności gospodarczej. Może to być z powodzeniem data późniejsza niż data złożenia wniosku.
O obowiązku odwieszenia Twojej firmy przypomni Ci urząd gminy. Prześlę do Ciebie wezwanie do wznowienia działalności gospodarczej.

 

Podsumowanie

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystnym rozwiązaniem, z którego warto skorzystać. Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji osobistej lub finansowej, może lepiej zawiesić działalność na ten czas, niż całkowicie ją likwidować?

Pamiętaj, że w okresie zawieszenia działalność gospodarczej nie musisz płacić składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek i składać deklaracji VAT-owskich. Musisz natomiast prowadzić ewidencje podatkowe i rozliczać się rocznie z urzędem skarbowym.

W okresie zawieszenia nie podlegasz pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, więc nie możesz korzystać z publicznej służby zdrowia. Okres zawieszenia firmy nie liczy się również do lat pracy.
W czasie zawieszenia własnej działalności gospodarczej nie możesz wystawiać faktur. Możesz przyjmować wpływy sprzed daty zawieszenia, sprzedawać majątek, generować koszty długoterminowe (np. raty leasingowe).

Miej również na względzie, że w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej nie możesz podejmować zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, jeżeli świadczyłbyś takie same usługi jak w ramach prowadzonej firmy.

Czy Ty będąc w trudnej sytuacji zdecydowałbyś się zawiesić działalność czy raczej chciałbyś ją zlikwidować? Co jest dla Ciebie lepszym rozwiązaniem? Jesteśmy ciekawi, dlatego  napisz nam swoją opinię w komentarzu.

One thought on “Zakładanie firmy: jak zawiesić działalność gospodarczą?

 1. Pingback: Zakładanie firmy: zatrudnianie osób spokrewnionych | Profesjonalne Doradztwo Biznesowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *